Tazminat Ödemeleri Hakkında


Tazminat Ödemeleri Hakkında

 

NASIL TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİRİM

Tazminat talebinde gerekli belgeler nelerdir?

Vefat Tazminatı;

 • Sigortalı tarafından imzalanan katılım sertifikası/poliçesi,
 • Veraset ilamı,
 • Gömme izin kağıdı veya defin ruhsatı veya mernis ölüm formu, örnek belge
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, örnek belge
 • Kaza sonucu vefat ise; resmi kaza tespit tutanağı,
 • Ölüm olayı adliyeye intikal etmiş ise; savcılık tahkikat sonuç raporu.
 • Kanuni varislere ait kimlik fotokopileri,
 • Vergi dairesinden alınacak, Veraset ve İntikal Vergisi bakımından "ilişiksizlik yazısı"

  Bu belgeler dışında gerekli görüldüğü takdirde, sağlık ve otopsi raporları da talep edilebilir.

Kaza Sonucu Vefat Tazminatı;

 • Sigortalı tarafından imzalanan katılım sertifikası/poliçesi,
 • Veraset ilamı,
 • Gömme izin kağıdı veya defin ruhsatı veya mernis ölüm formu, örnek belge
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, örnek belge
 • Resmi kaza tespit tutanağı,
 • Ölüm olayı adliyeye intikal etmiş ise; savcılık tahkikat sonuç raporu.
 • Kanuni varislere ait kimlik fotokopileri,
 • Vergi dairesinden alınacak, Veraset ve İntikal Vergisi bakımından "ilişiksizlik yazısı"

Bu belgeler dışında gerekli görüldüğü takdirde, sağlık ve otopsi raporları da talep edilebilir.

  Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Tazminatı;

 • Resmi kaza tespit tutanağı,
 • Sigortalının kaza sonucu maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan ”özürlüler için sağlık kurulu raporu” örnek belge Kimlik fotokopisi,

Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Tazminatı;

 • Maluliyete sebep olan hastalığa ilişkin doktor/hastane raporları,
 • Sigortalının hastalık sonucu maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan ”özürlüler için sağlık kurulu raporu” örnek belge
 • Kimlik fotokopisi,

   Tehlikeli Hastalıklar Tazminatı;

   Tehlikeli hastalıklar tazminatı sertifika üzerinde belirtilen, risklerin gerçekleşmesi sonucunda değerlendirmeye alınır.

   Bu rahatsızlıklardan herhangi birinin geçirilmesi durumunda, hastalığın ilk teşhis tarihinden itibaren yapılan muayene kontrol ve operasyonlara ait doktor/hastane raporlarının şirketimize gönderilmesi gerekmektedir.

   İstem Dışı İşsizlik Tazminatı

   Bu teminat bordrolu çalışanlar için gerçerli olmaktadır.

   • İşveren firma tarafından verilen işten çıkış bildirgesi veya çalışma belgesi, Bu belgede sigortalı kişinin çalıştığı işyerine ve çalışma süresine ait bilgiler belirtilmektedir, örnek belge
   • Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) alınacak olan, işsizlik ödeneğini hak ettiğini ve ödeme vadelerini gösteren belge, Bu belgede Türkiye İş Kurumu’ndan alınacak olan işsizlik ödeneğine ait bilgiler bulunmaktadır,örnek belge
   • Kimlik fotokopisi,
   • Kredi kartı ürünlerinde, işten çıkış tarihinden önceki son Finansbank kredi kartı ekstresi.
   • İşsizlik Beyan Formu, örnek belge
   • İşsizlik maaşını aldığına dair PTT dekontu, örnek belge
   • İşsizliğin devam ettiğine dair güncel belge. Sigortalımızın tazminat ödemelerinin düzenli olarak yapılabilmesi için, her ödeme vadesinde güncel tarihli olan ve işsiz olduğunu belirten resmi bir yazının İŞKUR’dan alınması gerekmektedir. Bu belge iki şekilde alınabilir

   1) İŞKUR’dan alınacak aktif iş arama kaydı yazısı, aktif iş arama kaydı yazısı İŞKUR’un internet sayfasından kullanıcı kodu ve şifre girilerek alınabilir. İnternet sitesinden alınan bu belgeye İŞKUR tarafından kaşe vurulmalıdır.

   2) İŞKUR’dan alınacak güncel tarihli kişinin işsiz olduğunu gösterir belge, örnek belge

   Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik;

   Bu teminat serbest meslek sahibi olan ve vergi levhası bulunan gerçek kişiler için geçerli olmaktadır.

   • Olayın oluş sebebini belirten imzalı dilekçe
   • Çalışamama süresini de gösteren iş göremezlik raporu, örnek belge
   • SGK tarafından verilen sosyal güvenlik tazminatlarının tevsiki, Serbest meslek çalışanı olan kişi, geçirmiş olduğu iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda çalışamayacak(iş göremez) durumda olunca, Sosyal Güvenlik Kurumu’na baş vurarak bu belgeyi alıp şirketimize göndermek durumundadır.
   • Kimlik fotokopisi,
   • İşgöremezlik kaza sonucu oluştuysa resmi kaza tutanağı,
   • İşgöremezlik hastalık sonucu oluştuysa doktor/hastane raporu,
   • Kredi kartı ürünlerinde, kaza/hastalığın gerçekleşme tarihinden önceki son Finansbank kredi kartı ekstresi.
   • Vergi levhası

   Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminatı;

   Bu teminat çalışmayan ve serbest meslek sahibi olmayan gerçek kişiler için geçerli olmaktadır.(ev hanımı, emekli, işsiz, vb.)

   • Olayın oluş sebebini belirten imzalı dilekçe,
   • Hastane yatışı kaza sonucu oluştuysa resmi kaza tutanağı,
   • Hastane yatışı hastalık sonucu oluştuysa doktor/hastane raporu,
   • Hastanede kalınan gün sayısını gösteren hastane raporu,
   • Kredi kartı ürünlerinde, kaza/hastalığın gerçekleşme tarihinden önceki son Finansbank kredi kartı ekstresi.
   • Kimlik fotokopisi,
   • Sigortalı emekli ise emekli cüzdan fotokopisi, kamu çalışanı ise kamu çalışanı olduğunu gösteren belge, ev hanımı ise herhangi bir işte çalışmadığını belirten dilekçe