Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler | Cigna Finans
 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

 

Cigna Finans Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU, Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir.

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Esasları Alım Talimatları: Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın  açık olduğu günlerde saat 11:00'a kadar verilen pay alım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın  açık olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, saat 11:00'dan önce gelen emirlerde ilgili gün pay alımında kullanılırken, saat 11:00'dan sonra ve tatil günlerinde tahsil edilen tutar izleyen ilk iş günü pay alımında kullanılır.

Alım Satım Esasları Satım Talimatları: Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın   açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilen pay satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın  açık olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Pay bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verildiği gün, iade talimatının BIST Borçlanma araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde geçerli olan fiyat üzerinden aynı gün katılımcılara ödenir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
BENCHMARK
%10 BIST-KYD Repo Endeksleri (Brüt)              
%30 BIST-KYD TL Bono Endeksleri 91 Gün 
%60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL
Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Unvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Ziya ÇAKMAK Fon Kurulu Başkanı
Murat İNCE Üye
Bahar ÇAKAN Üye
Ece KAZCILAR Üye
Elif BİLMEZ Üye
Beyhan TUNCAY Fon Denetçisi
Gürkan ALTINAY Fon Müdürü
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL) Pay Oranı(%)

Cigna Nederland Gamma B.V. 

 QNB Finansbank A.Ş.

22,950,000.00
22,050,000.00
51.00%
49.00%
TOPLAM
45,000,000.00
100.00%

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 25.01.2017
22/01/2020 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 8679213.59
Yatırımcı Sayısı 24398.0
Birim Pay Değeri 0.015651
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili 24.17 (%)
TPP 2.53 (%)
Ters-Repo 5.77 (%)
Vadeli Mevduat 67.53 (%)
Toplam 100 (%)

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.