Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler | Cigna Finans
 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

 

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU,bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon portföyünün en az yüzde yetmişi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Bununla birlikte, Fon portföyünün en fazla %25’i ile Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabında, Fon portföyünün en az %10'u ve en fazla %15’i BIST 100 Endeksi veya BIST tarafından hesaplanan katılım paylarında, en fazla %15’i Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yatırım yapılabilir. Fon portföyünün azami %5’i ile BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, Borsa veya Borsa dışından Vaad sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Fon düşük-orta risk düzeyinde getiri performansı hedefiyle hareket eder. Bu doğrultuda fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge aranmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere ve sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre BIST 100 endeksinde bulunan paylara yatırılan, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.
 
Alım Satım Esasları
 
Pay Alım Satım Esasları Talimatları: Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplara intikal ettiği gün fon payı alım talimatı verilir. Fon payları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimat tarihini takip eden işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır. Fon paylarının fona iadesinde ise pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplanır ve fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
BENCHMARK
%85 BIST-KYD Uzun Endeksi
%5 BIST-100 Endeksi
%10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi
Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Unvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Ziya ÇAKMAK Fon Kurulu Başkanı
Murat İNCE Üye
Bahar ÇAKAN Üye
Ece KAZCILAR Üye
Elif BİLMEZ Üye
Beyhan TUNCAY Fon Denetçisi
Gürkan ALTINAY Fon Müdürü
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL) Pay Oranı(%)
Cigna Nederland Gamma B.V.
QNB Finansbank A.Ş.
22,950,000.00
22,050,000.00
51.00%
49.00%
TOPLAM 45,000,000.00 100.00%

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 02.05.2013

 

06/12/2019 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 160093808.63
Yatırımcı Sayısı 58038.0
Birim Pay Değeri 0.018117
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili 77.29 (%)
Finansman Bonosu 0.92 (%)
Hisse Senedi 11.41 (%)
Özel Sektör Tahvili 0.19 (%)
TPP 0.12 (%)
Ters-Repo 2.18 (%)
Vadeli Mevduat 7.89 (%)
Toplam 100 (%)

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.