Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler | Cigna Finans
 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

 

Cigna Finans Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI  EMEKLİLİK YATIRIM FONU, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %70’i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşur.Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde hem sermaye kazancı hem de kar payı, kira ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon portföyünün azami %25’i Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, en fazla %15’i ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, en fazla %15’i Türk Lirası cinsinde borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında, Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yatırım yapılabilir.Fon portföyünün azami %5’i Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmelerinde değerlendirilir.Fon uzun vade perspektifiyle düşük-orta risk düzeyinde reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.

PAY ALIM SATIM ESASLARI

Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin söz konusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır.Şirket, katılımcılara ait devlet katkısının hesaba intikal ettiği gün devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi için kurulan fon payı için alım emrini verir. Fon payları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon pay fiyatı üzerinden, talimat tarihini takip eden ilk işlem gününde (T+1) katılımcıların devlet katkısı fon payları alınarak katılımcı hesaplarına aktarılır. Fon paylarının fona iadesinde ise pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplanır ve fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde (T+2) katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.

.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
BENCHMARK
% 90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
% 5 Katılım 50 Endeksi
% 5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi
 
 
Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Unvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Ziya ÇAKMAK Fon Kurulu Başkanı
Murat İNCE Üye
Bahar ÇAKAN Üye
Ece KAZCILAR Üye
Elif BİLMEZ Üye
Beyhan TUNCAY Fon Denetçisi
Gürkan ALTINAY Fon Müdürü
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL) Pay Oranı(%)
Cigna Nederland Gamma B.V
QNB Finansbank A.Ş.
22,950,000.00
22,050,000.00
51.00%
49.00%
TOPLAM 45,000,000.00 100.00%

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

Seçilen kriterlere göre rapor bulunamadı.

Portföy bilgisi bulunamadı.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.