Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

 

Cigna Finans Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU, portföyü ağırlıklı olarak TL cinsinden ihraç edilen faizsiz borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikaları ile sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre katılım bankacılığına uygun hisse senetlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de kar payı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fonun temel yönetim stratejisi, riski dağıtmak amacıyla dengeli ve düşük-orta risk düzeyinde bir portföy dağılımı oluşturmaktır.

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Esasları Alım Talimatları: Katılımcıların saat 13:00’ a kadar ilettikleri fon alım işlemleri, işlemin iletilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon fiyatından yerine getirilir. Katılımcıların saat 13:00’ dan sonra ilettikleri fon alım işlemleri ise ilk fon fiyatı hesaplamasından sonra iletilmiş kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunacak fon fiyatından yerine getirilir.

Alım Satım Esasları Satım Talimatları: Katılımcıların fondan herhangi bir şekilde ayrılma talebinde bulunması halinde, saat 13:00’a kadar iletilen fon satım işlemleri, işlemin iletilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon fiyatından yerine getirilir ve fon satım işlemi sonucu oluşacak tutar işlemin iletilmesini takip eden ikinci işlem gününde (T+2) katılımcı hesaplarına alacak olarak yansıtılır.

Saat 13:00’dan sonra iletilen fon satım işlemleri ise ilk fon fiyatı hesaplamasından sonra iletilmiş kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunacak fon fiyatından yerine getirilir ve fon satım işlemi sonucu oluşacak tutar işlemin iletilmesini takip eden üçüncü işlem gününde (T+3) katılımcı hesaplarına alacak olarak yansıtılır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
BENCHMARK
%90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
%5 Ziraat Portföy Katılım Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL
Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Unvanı
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Ceyhun Egemen ERDEN Fon Kurulu Başkanı
Ece KAZCILAR Üye
Murat İNCE Üye
Bahar ÇAKAN Üye
Elif BİLMEZ Üye
Ziya ÇAKMAK Üye
Beyhan TUNCAY Fon Denetçisi
Berna Sema Yiğit SEVİNDİ Fon Müdürü
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL) Pay Oranı(%)
Cigna Nederland Gamma B.V
QNB Finansbank A.Ş.
22,950,000.00
22,050,000.00
51.00%
49.00%
TOPLAM 45,000,000.00 100.00%
Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 07.11.2008

 

14.12.2017 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 73306953.26
Yatırımcı Sayısı 24883
Birim Pay Değeri 0.050472
Portföy Dağılımı
Pay Senetleri 97.41 (%)
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu 0 (%)
Ters Repo 1.27 (%)
Yabancı Menkul Kıymet 0 (%)
BPP 0 (%)
Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 (%)
Diğer 1.32 (%)
Toplam 100 (%)

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.