Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

Cigna Finans Emeklilik Ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU, portföyünün; Asgari yüzde ellisi; Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden  gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, Asgari yüzde onu;Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Azami yüzde otuzu; TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçları, Azami yüzde kırkı; Türk Lirası cinsinden  katılma hesabında yatırıma yönlendirilir.

PAY ALIM SATIM ESASLARI

Alım Satım Esasları Alım Talimatları: Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.

Alım Satım Esasları Satım Talimatları: Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

FONUN EŞİK DEĞERİ

BIST-KYD 1 Aylık  Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5
Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Unvanı
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Elif BİLMEZ Fon Kurulu Başkanı
Ece KAZCILAR Üye
Aytuğ KARAAHMET Üye
Bekir Çağrı ÖZEL Üye
Alen BERBİROĞLU Üye
Beyhan TUNCAY Fon Denetçisi
Berna Sema Yiğit SEVİNDİ Fon Müdürü
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL) Pay Oranı(%)
Cigna Nederland Gamma B.V
QNB Finansbank A.Ş.
22,950,000.00
22,050,000.00
51.00%
49.00%
TOPLAM 45,000,000.00 100.00%

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 21.02.2018
23.10.2018 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 7408433.45
Yatırımcı Sayısı 11818.0
Birim Pay Değeri 0.010567
Portföy Dağılımı
Pay Senetleri 5.51 (%)
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu 0.0 (%)
Ters Repo 0.0 (%)
Yabancı Menkul Kıymet 0.0 (%)
BPP 0.0 (%)
Özel Sektör Borçlanma Araçları 0.0 (%)
Kamu Kira Sertifikaları 75.92 (%)
Diğer 18.57 (%)
Toplam 100 (%)

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.