Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler | Cigna Finans
 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

 

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon’un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon Portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payı, döviz, faiz, kıymetli maden, Yönetmelik’in 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan ve aynı maddenin (ğ) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklar ve finansal endekslere dayalı türev araç (swap, forward, futures ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. 

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Esasları Alım Talimatları: Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın  açık olduğu günlerde saat 11:00'a kadar verilen pay alım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın  açık olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, saat 11:00'dan önce gelen emirlerde ilgili gün pay alımında kullanılırken, saat 11:00'dan sonra ve tatil günlerinde tahsil edilen tutar izleyen ilk iş günü pay alımında kullanılır.

Alım Satım Esasları Satım Talimatları: Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın   açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilen pay satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın  açık olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Pay bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verildiği gün, iade talimatının BIST Borçlanma araçları  Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde geçerli olan fiyat üzerinden aynı gün katılımcılara ödenir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
BENCHMARK
%40 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi
%35 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Unvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Ziya ÇAKMAK Fon Kurulu Başkanı
Murat İNCE Üye
Bahar ÇAKAN Üye
Ece KAZCILAR Üye
Elif BİLMEZ Üye
Beyhan TUNCAY Fon Denetçisi
Gürkan ALTINAY Fon Müdürü
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL) Pay Oranı(%)
Cigna Nederland Gamma B.V.
QNB Finansbank A.Ş.
22,950,000.00
22,050,000.00
51.00%
49.00%
TOPLAM 45.000.000,00 100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 14.10.2019

 

2/21/2020 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 1010886.04
Yatırımcı Sayısı 32
Birim Pay Değeri 0.010635
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili 99.01 (%)
TPP 0.99 (%)
Toplam 100 (%)

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.