Card Finans Ekstre Güvencesi Yıllık Grup Hayat Sigortası | Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Card Finans Ekstre Güvencesi

Yıllık Grup Hayat Sigortası

 

Beklenmedik anlarda başınıza gelebilecek durumlar karşısında QNB Finansbank’a ait kredi kartınızın son ekstresi korumamız altında.

Neden Card Finans Ekstre Güvencesi Yıllık Grup Hayat Sigortası?

 • Vefat veya kaza sonucu sürekli sakatlılık durumlarında maddi güvence sağlar.
 • Çalışan durumuna bağlı değişken teminat ile çeşitli teminat seçenekleri sunar.
 • Bu ürün, sadece QNB Finansbank kredi kartı sahibi olanlar (ticari kart hariç) için özel tasarlanmıştır.
 • Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek maddi avantaj elde edersiniz.
Teminatlar
Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi ve tazminat ödeme şartlarının varlığı halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, son kredi kartı ekstresinde gösterilen toplam borç bakiyesi (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil) teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde Banka’ya ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtarına veya lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sürekli olarak sakat kalmanız halinde tıbbi tedavinin sona ermesinin ve sürekli sakatlığın tespitinin ardından poliçede belirtilen tutar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen oranlar nispetinde ödenir.

Çalışan Durumuna Bağlı Değişken Teminat
 • İşsizlik Teminatı (Bordrolu Çalışanlar İçin)
  Sigortalının işvereni tarafından işten çıkartılması veya işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi halinde (haklı sebepler ve sigorta genel ve özel şartlarında yer alan istisnai durumlar hariç), işsiz kalmanızdan önceki son kredi kartı ekstresinde gösterilen toplam borç bakiyesi (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil) teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde ödenir. Bu teminat sadece, aynı işverenle aynı işyerinde en az 180 gün boyunca devamlı suretle çalışmış, ve bu süre içinde primleri düzenli ödenmiş (en az 120 gün) Türkiye İş Kurumu İşsizlik Sigortası kapsamında bordrolu çalışanları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. madde kapsamındaki Özel Emekli Sandığı çalışanlarını kapsar. 
   
 • Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı (Serbest Meslek Sahipleri İçin)
  Bir kaza veya hastalık sonucu iş göremez duruma gelinmesi halinde, son kredi kartı ekstresinde gösterilen toplam borç bakiyesi (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil) teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde ödenir.
   
 • Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı (Diğer Çalışma Durumları İçin)
  Sigortalının bir kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmesini gerektiren durumlarda, 7 gece veya daha fazla süreyle hastanede yatması halinde son kredi kartı ekstresinde gösterilen toplam borç bakiyesi (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil) teminat limitleri ile sigorta genel ve özel şartları dahilinde ödenir. Sigortalının en az 7 gece süreyle sürekli olarak hastanede yatması ve bu durumu tam teşekküllü hastane raporu ile belgelemesi halinde, sigortalının hastanede yattığı her bir gün için belirlenen aylık tazminat tutarının 1/30’u nispetinde tazminatı ödenir.

  Sigortalı, sigorta süresince çalışma durumuna bağlı değişken teminat kapsamında açıklaması yapılan teminatlardan sadece birinden yararlanabilir.

   

Bekleme Süresi
 • İşsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik, kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat teminatlarının işlerlik kazanabilmesi için geçmesi gereken süre 90 gündür.
 • Sigorta başlangıcından itibaren yukarıdaki teminatların geçerlilik kazanabilmesi için en az 90 gün geçmiş olması gerekmektedir. Sigortanın yenilenmesi halinde bu süre aranmamaktadır.
Tazminata Hak Kazanma Süresi
 • Riskin gerçekleşmesinden itibaren tazminata hak kazanılmaya başlanması için 30 günlük bekleme süresinin geçmesi gerekmektedir.
 • Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat teminatında bu süre aranmaz.
Teminat ve Prim Tutarı

Teminat tutarları ve primi, toplam aylık kredi kartı ekstre borç tutarı üzerinden belirlenir.

Sigorta teminat tutarları her ay, aylık kredi kartı ekstre borcuna göre değişkenlik göstermektedir.

Teminatlar Azami Teminat Tutarı Azami Prim Tutarı
Vefat Teminatı 10.000 TL 150 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 10.000 TL
Çalışma Durumuna Bağlı
Değişken Teminat
10.000 TL
Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır. Sigortaya giriş tarihinde sigortalı yaşı ve sigorta süresi toplamı 61’i geçemez.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.