Gelirim Güvencede

İşinizi kaybetseniz bile gelirinizi kaybetmeyin

Buradasınız

 

Gelirim Güvencede sigortası siz ve yakınlarınıza zor zamanlarınızda destek olacak..

Neden Gelirim Güvencede Sigortası?

  • İşsiz kalmanız halinde işsiz kaldığınız 6 ay boyunca maddi güvenceniz olur.
  • Yaşam kaybı halinde sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
  • Kaza sonucu sürekli sakatlık durumunda maddi güvence sağlar.
  • Çalışma durumunuza göre hastanede tedavi görmeniz halinde veya geçici sürelğine çalışamaz olmanız durumunda maddi destek sağlanır.
  • Bu maddi desteği fatura, kira, kredi gibi tüm masraflarınız için dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

 

Teminatlar

İşsizlik Teminatı (Bordrolu Çalışanlar İçin)

İşvereniniz tarafından işten çıkartılmanız halinde (haklı sebepler ve sigorta genel ve özel şartlarında yer alan istisnai durumlar hariç), işsiz kaldığınız her bir ay için, azami birbirini takip eden altı ay boyunca poliçenizde yazılı tutar size ödenir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı (Serbest Meslek Sahipleri İçin)

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza veya hastalık sonucu iş göremez duruma gelmeniz halinde, iş göremezliğinizin devam ettiği her bir gün için, azami birbirini takip eden altı ay boyunca poliçenizde yazılı tutar size ödenir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı (Diğer Çalışma Durumları İçin)

Sigortalının bir kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmesini gerektiren durumlarda, 7 gece veya daha fazla süreyle hastanede yatmanız halinde sigorta başlangıcında belirlenen teminat tutarı sigorta genel ve özel şartları dahilinde ödenir. Sigortalının en az 7 gece süreyle sürekli olarak hastanede yatması ve bu durumu tam teşekküllü hastane raporu ile belgelemesi halinde, sigortalının hastanede yattığı her bir gün için belirlenen aylık tazminat tutarının 1/30’u nispetinde tazminat ödenir.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde yer alan vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde sürekli sakat kalmanız durumunda poliçenizde belirtilen teminat tutarı size ödenir.

-İşsizlik, Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik ve Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat teminatlarının geçerli olması için sigortanızın başlangıç tarihinden itibaren bekleme süresi  180 gün olarak uygulanmaktadır. Poliçenin yenilenmesi durumunda bu süre aranmayacaktır.

-İşsizlik ve Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik teminatlarına hak kazanmak için geçmesi gereken süre işsiz kalınan tarihten/iş göremezliğin tespit edildiği raporun tarihinden itibaren 30 gündür.

-Teminat detayları ve teminata hak kazanma şartları ile ilgili bilgi almak için Sıkça Sorulan Sorular sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Teminat detayları ve istisnalar ilgili sigorta genel ve özel şartlarında belirlenmiştir.

-Gelirim Güvencede Yıllık Hayat Sigortası ile ilgili Genel Şartlara buradan ulaşabilirsiniz.

* Bu ürün, sadece Cigna Finans Çağrı Merkezinden dış arama yapılarak sunulmaktadır.

Teminat ve Prim Tutarları

Bu ürün ile birlikte iki farklı teminat paketi seçeneği sunulmaktadır. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre dileğiniz paketi seçebilirsiniz.

  TEMİNAT TUTARLARI
TEMİNATLAR PAKET 1 PAKET 2
Vefat 10.000 TL 20.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 10.000 TL 20.000 TL
İşsizlik/Kaza Veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik/Kaza Veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminatı 500 TL 1.000 TL
Prim Tutarı (35 yaş) 86 TL 172 TL

Tazminatın ödenmesi aşamasında mevcut çalışma durumunuza göre işsizlik/kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik/kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminatı teminatlarından yalnız bir tanesi ödenir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve poliçenin 3 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Poliçe, 3 yıllık yenileme garantisi sayesinde ek bir beyana ihtiyaç olmadan vade sonunda otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken poliçe üzerinde belirtilen prim tutarlarında artış yapılmaz.