Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF

  • Orta-3
 

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Fon yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur.

Fonun yatırım politikası

Fon mevzuat gereği portföyünün en az % 80'ini kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yönlendirir ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında Fon; Vadeli mevduat, Takasbank para piyasası işlemleri, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma belgeleri ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün % 20’sine kadar yatırım yapabilir. Bu doğrultuda yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar.

Fonun risk profili

Fon bir yandan yatırımcısına Türkiye Hazine’sinin çıkarttığı uzun vadeli iç borçlanma senetlerinin yüksek reel getirisinden yararlanma olanağı sağlarken diğer yandan kısa vadeli kağıtlara ve ters repoya yatırım yaparak olası faiz dalgalanmalarına karşı dengeli bir portföy sunmaktadır. Tüm sabit getirili yatırım araçlarında olduğu gibi, Kamu İç Borçlanma Araçlarının maruz kaldığı en önemli risk ihraççı kurumun yani Türkiye Hazinesi’nin ödeme güçlüğü içine düşmesidir. Bu risk Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum ve beklentiler ile bire bir bağlantılıdır. Hazine’nin ödeme güçlüğü içine düşmesi durumunda öncelikli olarak iç borçlanma senetleri etkilenecektir. Fon yatırım yaptığı piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğabilecek risklere açıktır.

Bu fon hangi yatırımcılara yönelik?

Düşük-orta risk kategorisinde bulunan ürünümüz, tipi gereği sabit getirili enstrümanlardan piyasa koşullarına göre faiz ve vade riskini göz önünde bulundurarak orta ve uzun vadeli Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Repo işlemlerinden yüksek ve istikrarlı faiz geliri hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerin, piyasa faiz riskine karşı kısa vadelilere göre daha duyarlı olması, faizlerin sert hareket ettiği günlerde fon fiyatında sert hareketler yaratabilmektedir. Fon stratejisi gereği hisse senedine yatırım yapamazken, portföyün ağırlıklı bölümünü aktif olarak yönetilen değişik vadelerde borçlanma senetleri oluşturmaktadır. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, birikimlerinin değerlendirilmesini orta ve uzun vadeli yapan ve söz konusu piyasaları takip etmek yerine, profesyoneller tarafından yönetilen sabit getirili enstrümanlardan oluşan portföyün veriminden faydalanmayı tercih edecek yatırımcılar için uygundur.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.