Grup Hayat Sigortası ile Çalışanlarınız Güvende | Cigna Finans

Kurumsal Grup Hayat Sigortası

Siz ve çalışanlarınızın hayat standartları korumamız altında!
 

Beklenmedik riskler karşısında siz ve çalışanlarınız güvencemiz altında.

Grup Hayat Sigortasına sahip olmanız için 5 iyi neden!
  • Çalışanlarınızı iş hayatlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alır.
  • Devlet tarafından sağlanan vergi avantajları ile çalışanlarınız adına ödediğiniz primlerin maliyetlerini azaltır.
  • Birden fazla teminat seçeneği sunar.
  • Çalışanlarınızın şirketinize olan bağlılığını arttırır.

Avantajlar
Vergi Avantajı

İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak her hangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir.

Teminatlar
Vefat Teminatı

Sigortalının vefatı halinde poliçede belirtilen vefat teminatı ödenir.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında(FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucu vefatı halinde poliçede belirtilen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının, FKSGŞ’de tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sürekli olarak sakat kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve sürekli sakatlığın tespitinin ardından poliçede belirtilen tutar ödenir..

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının, FKSGŞ’de tanımlanan bir kaza neticesinde ve kaza gününden itibaren bir sene içinde yapılan tedavi masrafları ( hasta nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir..

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı

Sigortalının, FKSGŞ'de tanımlanan bir kaza neticesinde, geçici olarak çalışamayacak hale gelmesi durumunda poliçede belirtilen tutar ödenir. Sigortalı, kısmen çalışabilecekdurumda bulunduğu veya kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren kaza sonucu gündelik tazminat tutarı yarıya indirilir. Bu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar bir sigorta yılı içinde en fazla 90 gün için ödenir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı

Sigortalının kaza veya hastalık nedeniyle en az yedi gece hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı her bir gün için poliçede belirtilen günlük teminat tutarı ödenir.

Toplu Taşıt Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, yolcu olarak havayolu, demiryolu ve denizyolu taşıtları ile ticari kara yolu toplu taşıtlarında ücret ödeyerek seyahat ederken meydana gelen bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir.

Hastalık Sonucu Tam ve Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının, hastalık durumunda tam (Engelli Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından alınan %67 ve üzeri sakatlık halleri) ve daimi olarak sakat kalması halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir..

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 (bir) yıldır.

Prim Tutarı

Ödenmesi gereken sigorta primi; seçilen teminatların tutarlarına, sigortalı adayının cinsiyetine ve yaşına göre belirlenir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.