Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

 

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu  kurulmuştur.

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.05.2017 tarih ve 12233903-310.01.06-E.6589 sayılı izni ile “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu” olarak değiştirilmiştir. 

Fonun Yatırım Politikası

Fon, Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün tamamı devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Düşük riske sahip bir ürün olan Fon’un yatırım stratejisini belirleyen en temel özellik fon fiyatında istikrar sağlamak ve birikimlerin değerini korumaktır.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fonun Risk Profili

Fonun risk değeri 2'dir.

Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması düşük olduğundan düşük risk değerine sahiptir. Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini katılımcılar göz önünde bulundurmalıdır.

Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı  taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

Ürünlerimiz Hakkında Daha Fazla Desteğe İhtiyacınız Var Mı?

Formu doldurun, sizi arayalım.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve KVKK Başvuru Formu’na bakabilirsiniz.