Para Piyasası EYF

Düşük riske sahip olan fon yatırım stratejisini belirleyen en temel özellik fon fiyatında istikrar sağlamak ve birikimlerin değerini korumaktır.
  • Düşük-1

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu’nun portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış ve fonun ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer almaktadır. Fon portföyünün en az %80’ini kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya l devlet iç borçlanma senetlerine ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırmak kaydıyla fon varlıklarını Takasbank Para Piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmektedir. Pay fiyatında yüksek dalgalanma olmaksızın mümkün olan en pozitif performansı sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım değerinin enflasyona karşı korunması ihtiyacı ile fonun getirisinin BIST Repo Ters Repo pazarı faiz oranlarına paralel bir getiri sağlaması hedeflenmektedir.

Para piyasası eyf fonunun yatırım politikası

Fon portföyünün en az % 80’ i, kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya, devlet iç borçlanma senetlerine ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırmak kaydıyla fon varlıkları Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecektir. Düşük riske sahip bir ürün olan Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası  Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım stratejisini belirleyen en temel özellik faiz ve vade riskini minumum düzeyde tutarak fon fiyatında istikrar sağlamak ve birikimlerin değerini korumaktır. Fon aynı zamanda, katkı paylarının emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonra ve şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde alım satım kurallarında açıklanan nemalandırmanın yapılması ve Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte, katkı paylarının ait olduğu katılımcıların tespit edilemediği durumlarda, ilgili emeklilik sözleşmeleri bulunana kadar nemalandırılması amacıyla da kullanılır.

Fonun risk profili

Günlük fon değerini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfasına 184 günden az kalmış bonolara yatırım yapar. Likit fonun getirisini etkileyebilecek muhtemel riskler arasında öne çıkan en önemli risk faiz oranı riskidir. Portföyü oluşturan kamu borçlanma senetlerinin kısa vadeli olması fon getirisini faiz riskine karşı güçlü kılmakta, fon fiyatındaki dalgalanmaları minimize etmekte ve fon fiyatının bir önceki günün altına inmesi ihtimalini düşürmektedir. Ağırlıklı olarak para piyasalarında işlem yapan fon faiz oranlarındaki oynaklıklara kısa sürede adapte olabilmektedir. Fon yönetimi stratejinin ana unsuru olarak fon ortalama vadesi kullanılacaktır. Fon ortalama vadesi yönetim prensipleri içerisinde izlenecek ve sınırlandırılacaktır. Bu unsur faiz riskine karşı bir yönetim prensibi niteliğindedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin özellikle anapara ödemeleri enflasyon riskine maruz kalabilir. Enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde çıkması durumunda sabit getirili kıymetin reel getirisi beklenenden düşük olabilir. Faiz oranlarının, beklentilerle, enflasyon oranlarından farklılaşması ile fon enflasyon risklerine maruz kalabilir. Ancak enflasyon oranlarında yaşanabilecek beklentilere nazaran olumsuz gelişmeler kısa süre içerisinde para piyasalarındaki faiz oranlarına da yansıyacağından bu noktadaki risk unsuru kısa bir döneme ilişkin ve sınırlı düzeydedir. Fon yatırım yaptığı piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğabilecek risklere açıktır.

Bu fon hangi yatırımcılara yönelik?

Fon sahip olduğu düşük risk profili ve muhafazakar yatırım stratejisi ile yatırımının değerini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde arttırmayı tercih eden ve fon fiyatında istikrarı tüm etkilerin üzerinde tutan yatırımcılar için uygundur. Yatırım değerini enflasyona karşı koruma ihtiyacı, yatırımcıların tercihlerinde etkili olan bir başka unsurdur.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.