Primini Geri Ödeyen Dövizli Hayat Sigortası | Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Primini Geri Ödeyen

Dövizli Hayat Sigortası

Ayda 50 $’dan başlayan ödemelerle

“Primini Geri Ödeyen Dövizli Hayat Sigortası sayesinde hem kendi geleceğimi hem de ailemin geleceğini güvence altına aldım. Üstelik vergi avantajından da faydalandım. Çok memnunum. Teşekkürler.”
Burak A. Denizli, İSTANBUL
 

Primini Geri Ödeyen Dövizli Hayat Sigortası, vefat etmeniz durumunda sevdiklerinize maddi güvence sağlarken, bu risklerin gerçekleşmediği durumda poliçe süresi sonunda ödemiş olduğunuz primleri bekleme süresi olmadan iade eder.

Neden Primini Geri Ödeyen Dövizli Hayat Sigortası?

  • Vefat riskine karşı sevdiklerinize maddi güvence sağlar.
  • Sigorta süresi sonunda poliçede belirtilen vefat riski gerçekleşmemiş ise ödediğiniz dolara endeksli primlerin tamamını iade eder.

  • Ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülebildiğinden size maddi avantaj sağlar.

  • Aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık prim ödeme seçenekleri sunar.

  • Sigorta süresi 10, 11 veya 12 yıl olarak belirlenebilir.

Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde belirtilen tutar lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir.

Yaşam Teminatı

Sigorta süresinin sonunda vefat teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamış ve poliçenin feshedilmemiş olması koşulu ile prim ödeme ve geçerlilik şartlarının da sağlanması halinde, sigortalının hayatta olması şartıyla ödenen tutardır ve bu tutar poliçe süresi boyunca ödenmiş olan prim tutarı kadardır.

Teminat ve Prim Tutarları
  • Sigorta primi; sigortalının yaşına, cinsiyetine, seçilen teminat tutarına, poliçe süresine ve ödeme periyoduna göre farklılık göstermektedir.
  • Prim ve yaşam teminatı, vefat teminatına göre belirlenir.
  • Prim ödeme süresi, poliçe süresi ile aynı olacak olup prim ödeme periyodunu aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olacak şekilde belirleyebilirsiniz.

Örnek Tablo

 

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2

ÖRNEK 3

Aylık Prim Tutarı

50$

100$

250$

10 Yıl Sonunda İade
Alacağınız Prim Tutarı

6.000$

12.000$

30.000$

Vefat Teminatı

15.746$

31.493$

78.734$

Bu tablo, örnek amaçlı 45 yaşında bir erkeğin aylık ödeme yapması baz alınarak hazırlanmıştır.
Teklif yerine geçmez.

Vergi Avantajı

Ücretli çalışansanız vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, şahıs sigortaları için ödenen primleri, elde edilen ücretin %15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirebilirsiniz.
Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe tahsilat makbuzunuz ya da ödeme belgenizin bir kopyasını, çalıştığınız işyerinin muhasebe departmanına ya da insan kaynaklarına ilgili ayda vermeniz yeterlidir.

Gelir vergisine tabi olan gerçek kişiyseniz (serbest meslek sahibi, yatırım ya da kira geliri vb.) ödediğiniz sigorta primlerini (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla), beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirebilirsiniz.

Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe makbuzunuzun ve daha sonraki ödemelerinizin tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirtmeniz yeterlidir.

Sigorta Süresi

Bu sigorta ürünü; 10, 11 veya 12 yıl olarak üç farklı seçenek ile sunulmaktadır.

Ürün ile ilgili merak ettiğiniz konuların detaylı açıklamalarına Sıkça Sorulan Sorular sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.