Bireysel Emeklilik Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel emeklilik sistemi hakkında
en çok sorulan soruların yanıtları burada!
Hızlı Arama

Sistem ile İlgili Temel Konular

Aynı şirketteki hesaplarımı birleştirirken giriş aidatı ödeyecek miyim? Başka bir kesinti yapılacak mı?

Sözleşmeler kapsamında ertelenmiş ya da henüz tamamı ödenmemiş giriş aidatı bulunuyorsa, aynı şirkette yapılacak hesap birleştirme işlemlerinde birleştirme işlemi sonrası giriş aidatının alınmasına ilişkin esaslar emeklilik planlarında tanımlandığı üzere uygulanır. Farklı şirketlerdeki hesapların birleştirilmesi birikimlerin aktarımı için belirlenen şartlara ve usule göre yapılacaktır. Hesap birleştirilmesinde giriş aidatı dışında herhangi bir gider kesintisi uygulanmayacaktır.

Bireysel emeklilik sistemi nedir?

BES nedir?  Emekliliğiniz için güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve bu tasarruflarınızı yatırıma çevirmenizi sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Çalışma yaşamınızda elde edeceğiniz gelirin, bir bölümünün şimdiden tasarruf edilerek biriktirilmesini ve emekli olduğunuzda birikimlerinizi ister toplu para, ister programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortasına dahil olarak ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını yine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortasına dahil olarak alabilmenizi sağlar. Bireysel emeklilik sistemi sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik geliri sağlayan, fonları konusunda uzman özel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen bir sistemdir. Devlet tarafından Devlet Katkısı ile desteklenmektedir. Sosyal güvenlik sistemine bir alternatif değildir, aksine tamamlayıcı bir sistemdir. Bu sisteme katılım, sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı olarak isteğe bağlıdır.

Bireysel emeklilik sisteminde lehdar kimdir?

Lehdar, lehine sözleşme yapılan kişidir. Katılımcı vefat ederse, fonlarda değerlendirilen birikimleri, medeni kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Sözleşmede lehdar belirtilmemiş ise ödeme, katılımcının kanuni varislerine yapılır.

Bireysel emeklilik sisteminde vefat teminatı var mıdır?

Hayır, bireysel emeklilik sisteminde vefat teminatı bulunmamaktadır. Sözleşme süresi içinde vefat etmeniz durumunda, sistemdeki tüm birikimleriniz sözleşme üzerinde belirttiğiniz lehdarlarınıza ya da kanuni varislerinize ödenir. Eğer talep ederseniz, bireysel emeklilik sözleşmesinin yanında ayrı bir hayat sigorta poliçesi düzenleterek vefat ve diğer yaşamsal risk teminatlarına (maluliyet, tehlikeli hastalıklar gibi) sahip olabilirsiniz. Böylece vefat halinde hem bireysel emeklilik sistemindeki birikimler hem de hayat sigortası poliçesinden vefat teminat tutarı lehdarlarınıza ödenir.

Bireysel emeklilik sisteminin temel unsurları neler?

Emeklilik Şirketi:Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre kurulan ve bu kanuna göre emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere ruhsat almış şirkettir. Katılımcı:Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan kişidir. Bireysel Emeklilik Aracısı: Emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişidir. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi:Katılımcı adı ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği sözleşmedir. Emeklilik Yatırım fonu:Emeklilik şirketi tarafından kanun kapsamında kurulan ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen, katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği yatırım aracıdır. Portföy Yöneticisi:SPK’dan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını yönetmek üzere anlaşma yaptığı, SPK’ca uygun görülen Portföy yönetim şirketidir. Saklayıcı: Fon portföyündeki varlıkların saklandığı, SPK’ca uygun görülen saklama kuruluşudur

Bireysel emeklilik ürünlerinin mevcut sosyal güvenlik sistemlerinden farkı ne olacak?

Bireysel emeklilik sistemi, çok basamaklı emeklilik sistemlerine geçişin bir aşamasıdır. Sosyal güvenlik sistemini ikame eden ve ona alternatif bir sistem değil, tamamlayıcı bir sistemdir. Buna göre bireysel emeklilik sistemine girmeniz mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarına üyeliğinizde veya bu kurumlara karşı yükümlülüklerinizde herhangi bir değişiklik oluşturmayacaktır. Bireysel emeklilik sistemi mevcut sosyal güvenlik sisteminden farklı olarak bireysel hesaplara ve gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Ödemeleriniz, size özel hesaplarda kendi tercih edeceğiniz özel emeklilik fonlarında değerlendirilerek emekliliğinizde size geri ödenecektir. Oysa kamunun işlettiği sosyal güvenlik sisteminde katılım zorunludur ve bireylerden kesilen primler ortak bir havuzda toplanmaktadır. Emeklilik sırasında ödenen emeklilik gelirleri o sırada çalışan ve sisteme ödeme yapan bireylerin ödemelerinin toplandığı havuzdan finanse edilmektedir.

Birikimlerimi başka bir plan kapsamındaki sözleşmeme aktarabilir miyim veya istediğim hesapla birleştirebilir miyim?

Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır. Ancak, bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılmış olan bir hesaptaki birikimler işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak bir hesaba aktarılamaz. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak bir hesaba aktarımda bulunabilmesi ancak ilgili emeklilik planına katılım için gerekli şartların taşınması ile mümkündür. İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış olan hesaplardaki birikimler işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak hesaplara aktarılabilir.

Düzensiz Ödeme Nedir?

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Emeklilik planı nasıl seçilecek?

Emeklilik Danışmanlarımız size hangi planın daha uygun olduğunu hesaplamak için bir form doldurtacaklar, bu soru formunda verdiğiniz cevaplara göre yatırım profiliniz belirlenecek ve bu profile göre emeklilik danışmanlarımız size en uygun emeklilik planını önerecekler. Eğer isterseniz size önerilen plandan farklı bir emeklilik planı da seçebilirsiniz. Seçtiğiniz emeklilik planını, bir sene içinde en fazla 4 defa başka bir emeklilik planı ile değiştirme hakkınız vardır.

Emeklilik planı nedir?

Risk getiri tercihlerinize uygun olarak emeklilik yatırım fonlarının bir araya getirildiği belirli bir yatırım stratejisi içeren bireysel emeklilik ürünüdür. Temel olarak emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslar olarak da tanımlanabilir.

Emeklilik şirketini değiştirebilir miyim?

Bir şirketle, başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir.

Emeklilik sözleşmesi nedir?

Emeklilik sözleşmesi, katılımcının gönüllü katılım ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sistemine girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, şirket ve katılımcı ile varsa katılımcı nam ve hesabına sözleşme aktetmek isteyen kişinin taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.

Farklı şirketlerde açılan hesapların birleştirilmesinde herhangi bir kısıtlama olacak mı?

Farklı şirketlerde açılan hesapların birleştirilebilmesi için birleşme sonucunda kapanan hesabın bağlı olduğu emeklilik sözleşmesinin ilgili şirkette en az bir yıl kalmış olması gerekir.

Grup ile bireysel katılım arasında nasıl bir fark var? Grup olmak mı, bireysel katılım mı ek avantaj sağlıyor?

Sisteme grup olarak girilmiş olsa dahi tüm katılımcıların birikimleri ayrı hesaplarda takip edilecek ve gruptan çıktıklarında bireysel olarak sistemde kalabilecekler. Ayrıca işlem yükü maliyetleri bireysel sözleşmelerden daha az olacağı için emeklilik şirketleri grup sözleşmeler için daha düşük masraf kesintileri belirleyebilecekler. Çalışana ve emeğine gösterilen saygı ve değerin bir ifadesi olan grup sözleşmeleri işyerindeki verimliliği, motivasyonu ve kalıcılığı sağlayarak çalışan ve işverenin karşılıklı memnuniyet düzeyini artırır. Bu sistemle şirketlerin istedikleri kalite, verim ve başarıdaki çalışanları bünyelerine katabilmeleri çok daha kolaylaşacaktır.

Mevcut sosyal güvenlik sistemindeki ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) statüm ve prim ödemelerim ne olacak?

Bireysel emeklilik sistemine girmek bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kuruluşundaki statünüzü değiştirmez. Mevcut sosyal güvenlik sistemine yapılan ödemeler ile bireysel emeklilik sistemine ödenecek katkı payları birbirlerinden bağımsızdırlar. Bireysel emeklilik sistemi, mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, özel sektörce yönetilen bir sistemdir. Sosyal güvenlik kapsamında olsanız da olmasanız da bireysel emeklilik sistemine girerek yapacağınız katkı payı ödemelerinizle, dönem sonunda ikinci bir emeklilik maaşı alırsınız. Bireysel emeklilik sisteminde yatırımlarınızı kendiniz yönlendirebilir, hem yaptığınız ödemeler üzerinden hem de birikimlerinizin size geri ödenmesi aşamasında vergi avantajı sağlarsınız. Bireysel emeklilik sisteminde geçen sürenizin diğer sosyal güvenlik kurumlarında geçen sürelerle birleştirilememektedir.

Şirket aktarım veya hesap birleştirme talebimi emeklilik şirketi hangi durumlarda yerine getirmeyebilir?

Şirket, giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar aktarım veya hesap birleştirme talebini yerine getirmeyebilir. Bu durumda şirket katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa aktarımın gerçekleştirilemeyeceğini yazılı olarak bildirir.

Şirket değişiminin sözleşme sahibi için herhangi bir dezavantajı, ödemem gereken bir pay, komisyon var mı?

Hayır, bir emeklilik şirketinden diğerine aktarım talebinde bulunduğunuz zaman birikimleriniz hiç bir şekilde kayba uğramaz.

Sistem sadece bireysel katılıma mı açık, yoksa sisteme grup olarak da katılmak mümkün mü?

BES’e grup olarak katılmak da mümkün. Grup emeklilik sözleşmesi en az 10 kişinin katılımı ile veya 10 kişiden az olsa bile bir işyerinde çalışanların tamamını kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Grup olarak bireysel emeklilik sözleşmesi alınmış olsa dahi her bir katılımcıya ait hesaplar ayrı ayrı bireysel emeklilik hesaplarında takip edilecektir. Grup olarak sözleşmeye katılım çeşitli şekillerde olabilir. Katkı payının işveren tarafından ödenmesi. Katkı payının bir kısmının işveren, bir kısmının çalışan tarafından ödenmesi. Tüm grubun maaşının belli bir yüzdesi olarak katkı payı desteğinin işveren tarafından verilmesi.

Sistemin işleyişi nasıl olacak?

Bireysel emeklilik sistemine giriş için dilediğiniz bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi yapabilirsiniz. Bunun için risk getiri tercihiniz doğrultusunda şirketin önerdiği ya da kendi tercihinizle emeklilik planları arasından size uygun bir plan ve yatırım stratejisi seçersiniz. Emeklilik planları farklı risk kategorisinde yatırım fonları içermektedir. Yatırabileceğiniz tutara göre emekliliğinizde elde edeceğiniz tahmini birikim tutarını görebilirsiniz. Kabul ettiğiniz takdirde emeklilik sözleşmeniz düzenlenir. Dilerseniz emeklilik planınızı yılda 4 defa veya ödediğiniz paranın fonlara dağılımını yılda 6 defa olmak kaydıyla değiştirebilirsiniz. Birikimlerinizi, haklarınızı kaybetmeden başka şirkete aktarabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş

Bireysel emeklilik sistemine kimler üye olabilir?

BES’e fiil ehliyetine sahip herkes sisteme katılabilir.

Bireysel emeklilik sistemine katılım, Sosyal güvenlik kurumunda olduğu gibi zorunlu mu olacak?

Hayır, bireysel emeklilik sistemi tamamen gönüllü katılıma dayanmaktadır.

Bireysel emeklilik sistemine ne kadar ödeme yapılacak?

Bireysel emeklilik sisteminde, ödeyeceğiniz katkı paylarınızı gelecekte almak istediğiniz emekli maaşına veya toplu paraya göre belirlersiniz. En az, seçmiş olduğunuz emeklilik planında belirtilen asgari katkı payı tutarı ile ödemeye başlayabilirsiniz. Emeklilik danışmanlarımız, satışlar başladığında tasarruf edebileceğiniz tutarları da dikkate alarak uygun katkı payı seçmenize yardımcı olacaktır. Ödediğiniz katkı payları belirli bir yüzde ile otomatik olarak arttırılabilir ya da artış oranı beyaz eşya, tüfe gibi endekslere bağlanabilir. Dövize endeksli olabilir.

Bireysel emeklilik sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?

Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Katkı Paylarının Yatırıma Yönlendirilmesi

Bireysel Emeklilik sisteminde katkı payları üzerinden ne kadar kesinti uygulanır?

Yıllık kesinti üst limiti, Yönetim Gideri Kesintisi ve Giriş Aidatı toplam tutarının sözleşmede geçen her yıl için cari yılın Aylık Brüt Asgari Ücretinin %8,5’ine karşılık gelen toplam maktu tutarıdır. Yönetim Gideri Kesintisi ve Giriş Aidatı, sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl içinde alınabilir. Bu 5 yıllık süreçte planda tanımlı kesinti tutarlarından tahsil edilemeyen bir tutar olması halinde 5 yıldan sonra da bu kesintiler tahsil edilebilir.

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak bu maddede belirtilen esaslar dahilinde giriş aidatı alınabilir.

BES Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;

Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;

a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini,

b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini,

c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşamaz.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez.

BES Giriş aidatı, katkı paylarından ayrı olarak takip ve tahsil edilir. Ancak katılımcının sistemden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket, varsa ertelenmiş giriş aidatını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirebilir.

Giriş aidatı, katkı paylarından ayrı olarak takip ve tahsil edilir. Ancak katılımcının sistemden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket, varsa ertelenmiş giriş aidatını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirebilir.

Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınabilir.

Katılımcının, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihten sonra cayma hakkını kullanarak sözleşmeyi sonlandırması halinde varsa tahsil edilmiş giriş aidatı iade edilir.

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, Yönetmelik Ek-2’de fon grubu bazında belirtilen azami oranları aşmayacak şekilde fon içtüzüğünde belirlenir.

Eğer ödemeye ara verirsem, sözleşmenin getirdiği güvenceler o dönem için de geçerli olacak mı?

Bireysel emeklilik sözleşmesinin getirdiği güvence emeklilik ve birikim güvencesidir. Ödemelere ara verilmiş olsa bile sistemde biriken para emeklilikte kullanmak üzere değer kazanmaya devam edecektir. Bu dönem içinde vefatınız durumunda da, ödemelerin devam ettiği dönemde olduğu gibi, sistemdeki tüm birikimler sözleşmenizde belirtilen lehdarlara veya kanuni varislerinize ödenir.

Emeklilik şirketinin kurduğu emeklilik fonları nasıl yönetilir?

Emeklilik fonları emeklilik şirketinin anlaşma yaptığı, konusunda uzman portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece birikimlerinizin en iyi şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Cigna Finans olarak kuracağımız emeklilik fonları, Finans Portföy Yönetimi tarafından yönetilecektir.

Emeklilik şirketleri ödediğim katkı paylarını hangi yatırım araçlarında değerlendirecekler?

Emeklilik şirketleri, içlerinden tercih yapabilmeniz için en az 3 emeklilik fonu kurmak zorundadır. Birikimlerinizin, emeklilik şirketinin fonları arasından seçeceğiniz fonlarda, istediğiniz oranlarda değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. Emeklilik yatırım fonları içerisindeki; a. Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat, b. Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri, c. Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, d. Repo işlemleri, e. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, f. Borsa para piyasası işlemleri, g. Yatırım fonu katılma belgeleri, h. Sermaye piyasası kurulu tarafından uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları olabilir.

Emeklilik yatırım fonu nedir?

Emeklilik yatırım fonu, emeklilik için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Portföy yönetim şirketlerince yönetilir. Paranızın değerlendirildiği fonlar, bu işin uzmanlarınca yönetilmelidir. Bu nedenle emeklilik şirketi, fonların yönetimi için portföy yönetim şirketleri ile iş birliği yapar. Yatırım fonlarında çeşitli yatırım araçları ağırlıklı olarak bulunabilir. Örneğin fonun %80'inden fazlası kamu borçlanma araçlarından oluşuyorsa kamu borçlanma araçları fonu, likit yatırım araçlarından oluşuyorsa likit fon olarak adlandırılır.

Emeklilik yatırım fonunun diğer yatırım fonlarından farkı nedir?

Bu fonlar bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi için ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulmaktadır. Sadece bireysel emeklilik sistemine giren kişiler tarafından satın alınabilir.

Finans Portföy kimdir?

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 8 Eylül 2000 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Sektöre rakiplerinden farklı bir bakış açısı ile yaklaşan şirket sunduğu ürünler ve yakın gelecekte sunacağı yeni ürünler ile yatırımcılara yepyeni yatırım fırsatlarının kapılarını açmaktadır. Bugün itibari ile 4 Borsa Yatırım Fonu, 11 Yatırım Fonu ve 1 Yatırım Ortaklığı yöneten Finans Portföy Yönetimi A.Ş. aynı zamanda bireysel ve kurumsal portföy yönetimi hizmeti de sunmaktadır. Ayrıntılı Bilgi için: www.finansportfoy.com

Fon pay değeri nasıl hesaplanır?

Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla bireysel emeklilik hesabınıza aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Kaç tip emeklilik yatırım fonu olacak?

Emeklilik şirketlerinin, değişik risk profillerinden kaynaklanan değişik beklentilerinizi karşılayacak şekilde farklı risk ve getiri seviyeleri içeren en az 3 emeklilik yatırım fonu kurmaları zorunlu kılınmıştır. Emeklilik şirketleri daha fazla alternatif sunabilir.

Katkı payları nasıl ödenecek?

Katkı payı ödemeleri kredi kartından veya banka hesabından otomatik çekilebileceği gibi eft - havale yoluyla ya da bankadan nakit olarak yapılabilecektir.

Katkı payı ödemelerine ara verebilir miyim?

Katılımcı emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Katkı paylarının emeklilik planındaki fonlar arasında dağılımını ne sıklıkta değiştirebilirim?

Bireysel emeklilik sisteminde ürün olarak emeklilik planları ve her bir emeklilik planına bağlı emeklilik yatırım fonları bulunmaktadır. Getiri tercihlerinize bağlı olarak seçtiğiniz planlarda, yatırdığınız katkı payları, içerdikleri emeklilik fonlarında sizin belirleyeceğiniz oranlarda değerlendirilir. Yani emeklilik planına yatırdığınız katkı payınızın %30'u A fonunda %50'si B fonunda %20'si C fonunda değerlendirilebilir. Bir emeklilik planına dahil olduktan sonra ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılımını yılda 6 defa, planınızı yılda 4 defa değiştirme hakkınız bulunmaktadır.

Ödenen katkı payı ne zaman yatırıma yönlendirilecek?

Katkı payı, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonra ve şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir.

Emekliliğe Hak Kazanma

Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerin ödenme koşulları nelerdir?

Emekliliğe hak kazandığınız takdirde; birikimlerinizi ister toplu para, ister programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortasına dahil olunarak ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını yine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortasına dahil olarak alabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sisteminde emekliliğe hak kazanma koşulları nelerdir?

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olabilmeniz için sistemde en az 10 yıl boyunca kalmış ve 56 yaşını tamamlamış olmanız gereklidir.

Bireysel emeklilik fonlarından emekli olan sigortalı, düzenli maaş ödemesi alırken vefat ederse, maaşı yine kanuni mirasçılarına kalır mı Ve onlar vefat edinceye kadar ödenir mi?

Katılımcının emeklilik şirketi ile yapmış olduğu dönemsel gelir sigortası sözleşmesine bağlıdır. Bu sözleşme kapsamında, çeşitli şekillerde emeklilik maaşı alınabilir. Örneğin: Ölünceye kadar, Sadece belli bir süre için (örneğin 15 yıl), Katılımcı öldükten sonra eşine kalacak şekilde...

Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılabilir miyim?

Mevzuata göre Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcılara yapılacak geri ödemelerde vergi oranları aşağıdaki gibidir:

On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil), %15 oranında gelir vergisine tabidir.

On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil), %10 oranında gelir vergisine tabidir.

Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil), %5 oranında gelir vergisine tabidir.

Sistemden çıkış için konulmuş minimum bir süre var mı?

Hayır, sistemden istediğiniz zaman çıkabilirsiniz.

Mevzuata göre Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcılara yapılacak geri ödemelerde vergi oranları aşağıdaki gibidir:

On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil), %15 oranında gelir vergisine tabidir.

On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil), %10 oranında gelir vergisine tabidir.

Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil), %5 oranında gelir vergisine tabidir.

Bireysel Sigortalarda Vergi Avantajı

Bireysel Sigortalarda Vergi Avantajı Ne Kadar?

İşverenler tarafından ücretliler adına ödenen katkı payları doğrudan gider yazılmak suretiyle kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutarın toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı ile sınırlıdır.

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı Nedir?

Devlet Katkısı bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak devletin bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren grup emeklilik planına dahil olan katıIımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır.

Uygulamaya 01.01.2013 tarihinden itibaren geçilmiştir.

Devlet Katkısı için azami bir oran var mıdır?

Devlet Katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25’i kadardır.

Örnek 1:

Aylık 200 TL katkı payı ödeyen bir katılımcının Devlet Katkısı alt hesabında

200 TL* %25 =50 TL katkı payı birikecektir.

Devlet Katkısı için bir üst sınır var mıdır?

Devletin katılımcılar için yatıracağı yıllık katkı payı tutarı, yıllık asgari brüt ücretin %25’ini geçemeyecektir.

Vergi mükellefi olmasına bakılmaksızın BES için katkı payı ödeyen bireysel ve gruba bağlı bireysel plan sahibi katılımcılar Devlet Katkısı’ndan yararlanabilir.

Devlet Katkısından Kimler Yararlanabilir?
Devlet Katkısı uygulamasından, bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödeyen T.C. Vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm katılımcılar yararlanabilmektedir. 
İşveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında ödenen katkı payı tutarları ile işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında olmasa bile katılımcıların işverenleri tarafından ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı ödenmemektedir.
Ek (toplu) katkı payları da Devlet Katkısı’ndan yararlanabilir mi?

Devlet Katkısı, yıllık azami limit dahilinde ödenmektedir. Düzenli aylık katkı payları yanında ek katkı payları da Devlet Katkısı'ndan yararlanabilir.

Devlet Katkısı için hak ediş süreleri nelerdir?

Emeklilik sözleşmesinin emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması durumunda katılımcı, Devlet Katkısı ve getirilerinin tümüne hak kazanır.

1/1/2013 tarihinden sonra emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin üç yıldan altı yıla kadar olması durumunda katılımcı, Devlet Katkısı ve getirilerinin yüzde on beşine, altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde otuz beşine, on yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde altmışına hak kazanır.

Yıl Ekleme

1/1/2013 tarihinden önce sisteme girmiş ve 1/1/2016 tarihi itibarı ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, sözleşmenin sisteme giriş tarihine göre 1/1/2013 tarihi itibarıyla hesaplanan sistemde kalma süresi dikkate alınarak, katılımcının Devlet Katkısı’na esas hak kazanma sürelerinin hesaplanması bakımından, bir defaya mahsus olmak üzere 6327 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinde belirtilen yıl eklemesi yapılır.

Buna göre, katılımcının ilgili sözleşmesine ilişkin Devlet Katkısı’na hak kazanmaya esas süresine, 1/1/2013 tarihi itibarıyla ilgili sözleşmede;

a) Üç yıldan fazla ancak altı yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde bir yıl,

b) Altı yıldan fazla ancak on yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde iki yıl,

c) On yıldan fazla kalınmış olması halinde üç yıl, 1/1/2016 tarihinde eklenir.

Devlet Katkısı’na el konulması mümkün müdür?

Devlet Katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

Devlet Katkısının Ödenmemesi

29/5/2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olan bir katılımcının 29/6/2012 ile 29/6/2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle bir emeklilik sözleşmesi veya sertifikasını sonlandırarak birikimlerinin bir kısmını veya tamamını alması durumunda, 31/12/2014 tarihine kadar adına ödenecek katkı payları için Devlet Katkısı ödenmez.

Emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkını kullanan veya şirket tarafından sözleşme teklifi reddedilen katılımcılar için, bu kişiler sisteme girmemiş olduklarından, bu hüküm uygulanmaz.

2012 yılında tahsilatı yapılan veya 2013 yılında şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olmakla birlikte, provizyonu 2012 yılında gerçekleştirilen katkı payı ödemeleri için Devlet Katkısı ödenmez.

Mavi kart sahibi olanlar hariç, T.C. vatandaşı olmayan katılımcılar tarafından ödenen katkı payları ve katılımcıya ait ödeyen ile aralarında işçi işveren ilişkisi olması durumunda  Devlet Katkısı ödemesi yapılmamaktadır.

Daha detaylı bilgi için www.cignafinans.com.tr ana sayfasındaki 3. görsele tıklayınız.

Sistemin Denetlenmesi ve Güvenlik

Birikimlerim güvencede mi? Emeklilik Şirketi finansal sıkıntıya düşerse ne olur?

Bireysel Emeklilik Sisteminde birikimleriniz tümüyle güvencededir. Ödediğiniz katkı paylarıyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank'ta saklanır. Emeklilik şirketi varlığı ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesi uyarınca "Fon malvarlıkları rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Bireysel Emeklilik Sisteminin güvenliğini sağlayabilmek için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.Bireysel Emeklilik Sistemi'nin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı'nın günlük gözetim ve denetimine tabidir. Hazine Müsteşarlığı bu görevin yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezi’ni görevlendirmiştir.Emeklilik şirketleri Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir.Bireysel Emeklilikle ilgili mevzuata www.bireyselemeklilik.gov.tr'den ulaşabilirsiniz.

Emeklilik fonlarını kim, nasıl denetleyecek?

İç denetim Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, şirket iç denetçileri tarafından denetlenir. Kontrol denetimi Şirketin fonlarının, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının (Takasbank) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve emeklilik ve yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri en az yılda bir kez sermaye piyasası kurulu tarafından denetlenir. Muhasebe belge ve kayıt düzeni ve bağımsız dış denetim Fonların muhasebe, belge kayıt düzeni ile bağımsız dış denetimine ilişkin olarak sermaye piyasası kurulunun bu konudaki düzenlemelerine uyulur. Fonların hesap ve işlemleri üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyla bağımsız dış denetime tabidir.

Emeklilik Gözetim Merkezi Nedir?

Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla şirketlerin faaliyetleri hazine müsteşarlığı'nın günlük gözetim ve denetimine tabidir. Emeklilik Gözetim Merkezi bunun için görevlendirilmiştir. Emeklilik şirketleri, katılımcı bazında gerçekleştirilen tüm işlemleri, gerçek zamanlı olarak ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleriyle takip etmek, geriye dönük olarak katılımcı ve müsteşarlık tarafından elektronik sorgulamaya açık tutmak ve standartlaştırılmış veri tabanı kayıtlarını Emeklilik Gözetim Merkezine gün sonu itibarıyla iletmek zorundadır.

Emeklilik şirketlerini kim, nasıl denetleyecek? Güvenlik nasıl sağlanacak?

Emeklilik şirketleri; *)Hazine müsteşarlığının bağlı olduğu devlet bakanlığı, *)Hazine müsteşarlığı, *)bağımsız aktüeryal denetim, *)bağımsız dış denetim ve *)şirket iç denetimcisi Yetkilileri tarafından prensipleri çok net olarak belirlenmiş esaslara uygun olarak denetim ve gözetim altında tutulacaklardır. Tüm bu denetimlerin dışında, bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı'nın günlük gözetim ve denetimine tabidir. Hazine Müsteşarlığı emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük olarak gözetim, denetim, işlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezini görevlendirmiştir.

Sistem Katılımcının hakkını nasıl koruyacak?

Emeklilik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı, SPK, bağımsız aktüeryal denetçiler, bağımsız dış denetim ve şirket iç denetçisi tarafından sürekli denetimden geçmektedir. Emeklilik şirketinin mali bünyesinin katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek düzeyde zayıflamakta olduğunun tespiti hallerinde Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık, şirketin yönetim kurulundan; a. Sermayenin artırılmasını, ödenmemiş kısmının ödenmesini, sermayeye mahsuben ödeme yapılması için ortaklara çağrıda bulunulmasını veya kar dağıtımının durdurulmasını, b. İştiraklerin ve sabit değerlerin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasını veya elden çıkarılmasının durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit değerler edinilmemesini, c. Serbest varlıkların gösterilecek bir bankada bloke edilmesini ve bu varlıklar üzerinde izinsiz tasarruf edilmemesini, d. Şirketin mali bünyesini düzeltmeye yönelik diğer tedbirlerin alınmasını isteyebilir. Ayrıca şirketin mali durumunun düzeltilememesi halinde Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakan emeklilik şirketinin fonlarını ve portföyünü(katılımcıların sözleşmelerini) başka bir emeklilik şirketine devretmeye yetkilidir. Katılımcılar adına emeklilik şirketleri tarafından satın alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları takasbank’ta saklanacaktır. Emeklilik şirketleri, ile katılımcıların fon varlığı tamamen ayrıdır.

Takasbank Nedir?

Takasbank, Türkiye'de menkul kıymetlerin takası, saklaması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir sektör bankasıdır Takasbank, bireysel emeklilik sisteminin başlamasıyla emeklilik yatırım fonlarının da saklayıcısı konumunda olacaktır. Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye'nin "merkezi saklama kuruluşu" olarak kabul edilmiştir. İstanbul menkul kıymetler borsası'nda (imkb) gerçekleşen tüm menkul kıymet alım/satım ışlemlerının takası da Takasbank tarafından gerçekleştırılmektedır. Takasbank'ın bir diğer merkezi fonksiyonu ise, "ulusal numaralandırma kuruluşu" olarak, Türkiye'de ihraç edilen menkul kıymetlere, uluslararası standartlarda tanımlama numarası tahsisi yapmaktır. Takasbank, bu merkezi fonksiyonlarına ilaveten İMKB üyesi banka ve aracı kurumlara çeşitli bankacılık hizmetleri vermektedir. Takasbank, aracı kuruluşlara sunduğu Takasbank para piyasası, ödünç menkul kıymet sistemi ve nakit kredisi hizmetleri ile sermaye piyasasınının önemli bir kreditörü konumundadır.

Sistem ile İlgili Bilgilendirme

Emeklilik şirketleri katılımcılara planları ile ilgili ne sıklıkta bilgilendirme yapacak?

Emeklilik şirketi, hesap bildirim cetveli ile birlikte emeklilik planındaki yönetim ve fon işletim gideri kesintilerine, fon unvanlarına, asgari katkı payı tutarına ve benzeri mahiyetteki değişikliklere ilişkin bilgi notunu katılımcıların tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine hesap dönemlerini takip eden on iş günü içinde, göndermekle yükümlüdür. Ayrıca katılımcılar herhangi bir zamanda birikimlerinin tutarını öğrenmek istemeleri halinde o günün fon değerlerini emeklilik şirketinin çağrı merkezi, Internet sitesi veya Takasbank´dan öğrenebilecektir.

Hayat Sigortası Soruları

Hayat sigortası poliçeleri ile ilgili sorularınıza yanıt bulun.

  • Hayat sigortası ne işe yarar? İNCELE
  • Tazminat başvurusunda bulunmak için ne yapmam gerekir? İNCELE
  • Hayat sigortalarında prim nasıl hesaplanmaktadır? İNCELE

Ferdi Kaza Sigortası Soruları

Ferdi kaza sigortası poliçeleri ile ilgili sorularınıza yanıt bulun.

En çok incelenen mevzuat ve yönetmelikler
  • Ferdi Kaza Sigortası Ne İşe Yarar? İNCELE
  • Ferdi kaza sigortası neleri kapsar ve hangi teminatları satın alabilirim? İNCELE
  • Ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde hangi haller kaza sayılmaktadır? İNCELE

Otomatik Katılım Soruları

Otomatik katılım ile ilgili sorularınıza yanıt bulun.

En çok sorulan sorular
  • İşverenin Otomatik Katılım’ da ki sorumlulukları neler? İNCELE
  • İşverenin iflası veya şirketin kapanması durumunda ne olur? İNCELE
  • Otomatik katılımdan erken çıkılırsa devlet katkısının ne kadarına hak kazanılır? İNCELE

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.