Hayat Sigortası Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular

Hayat Sigortası hakkında en çok
sorulan soruların yanıtları burada!

Buradasınız

 

Hızlı Arama

Hayat sigortası primleri için vergi avantajı var mıdır?

Evet, kendiniz ve aileniz için ödemiş olduğunuz hayat sigortası primlerini belirli oranlarla gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz.

Ücretli Çalışanlar;

Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız adına ödediğiniz ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik ve eğitim gibi sigorta primlerinin tamamını, aylık brüt ücretin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Yıllık 300 TL hayat sigortası primi ödeyen ve aylık brüt maaşı 2.000 TL olan kişinin yararlanabileceği vergi avantajına dair örnek hesaplama;

Aylık Brüt Ücret 2.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Maks. Prim Tutarı (Brüt ücret x %15) 300 TL
Yıllık Limit Yıllık Brüt Asgari Ücret
Hayat Sigortası Primi 300 TL
Aylık Gelir Vergisi Matrahı 2.000 – 300 = 1.700 TL
Vergi Oranı (%25 ise) Ödenecek Gelir Vergisi 1.700 x %25 = 425 TL
Prim Ödenmediği Durumda Ödenecek Gelir Vergisi 2.000 x %25 = 500 TL
Yararlanılan Vergi İndirimi 75 TL

Serbest Meslek Sahipleri;

Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız adına ödediğiniz ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik ve eğitim gibi sigorta primlerinin tamamını, yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Yıllık 300 TL hayat sigortası primi ödeyen ve yıllık geliri 20.000 TL olan kişinin yararlanabileceği vergi avantajına dair örnek hesaplama;

Yıllık Beyan Edilen Gelir 20.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Maks. Prim Tutarı (Yıllık gelir x %15) 300 TL
Yıllık Limit Yıllık Brüt Asgari Ücret
Hayat Sigortası Primi 300 TL
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 20.000 – 300 = 19.700 TL
Vergi Oranı (%25 ise) Ödenecek Gelir Vergisi 19.700 x %25 = 4.925 TL
Prim Ödenmediği Durumda Ödenecek Gelir Vergisi 20.000 x %25 = 5.000 TL
Yararlanılan Vergi İndirimi 75 TL

Hayat sigortası yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?

Hayat sigortası yaptırırken teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalının kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacı sözleşemeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

Sigortalı, sigorta ettiren ve lehtar ne anlama gelmektedir? Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denmektedir.

Hayat Sigortası Vergi Avantajından Nasıl Yararlanabilirim?

Hayat sigortası prim ödeme belgelerinizi; bordrolu çalışan iseniz çalıştığınız şirketin ilgili departmanına iletmeniz, serbest meslek sahibi iseniz gelir vergisi beyannamenizde belirtmeniz yeterlidir.

Hayat sigortalarında prim nasıl hesaplanmaktadır?

Yıllık hayat sigortası primleri yaşa göre belirlenmektedir. Sigorta şirketine göre meslek ve cinsiyetin de dikkate alındığı prim tabloları bulunmaktadır. Seçilen teminat tutarları da dikkate alınarak prim hesaplanır.

Tazminat başvurusunda bulunmak için ne yapmam gerekir?

Tazminat başvurularınız için talebinize ait gerekli belgeleri info@cignafinans.com.tr adresimize gönderebilir ve 0850 222 0 860 nolu müşteri hizmetleri hattımızı arayabilirsiniz. İletilmesi gereken doküman listesini bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Soruları

Aklınıza takılan birşey mi var? Sıkça sorulan sorulara göz atın.

En çok sorulan sorular

Ferdi Kaza Sigortası Soruları

Ferdi kaza sigortası poliçeleri ile ilgili sorularınıza yanıt bulun.

En çok incelenen mevzuat ve yönetmelikler

  • Ferdi kaza sigortası hangi teminatları satın alabilirim? İNCELE
  • Ferdi kaza sigortasında hangi haller kaza sayılmaktadır? İNCELE
  • Hayat sigortası ile ferdi kaza sigortası arasındaki fark nedir? İNCELE

İşsizlik Sigortası Soruları

İşsizlik sigortası poliçeleri ile ilgili sorularınıza yanıt bulun.

En çok incelenen mevzuat ve yönetmelikler

  • İşsizlik sigortalarında teminat dışı kalan haller nelerdir? İNCELE

Otomatik Katılım Soruları

Otomatik katılım ile ilgili sorularınıza yanıt bulun.

En çok sorulan sorular

  • İşverenin iflası veya şirketin kapanması durumunda ne olur? İNCELE
  • Otomatik katılımdan erken çıkılırsa devlet katkısının ne kadarına hak kazanılır? İNCELE
  • Otomatik Katılımda Cayma hakkı var mıdır? İNCELE

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.