Kişisel Verilerin Korunması

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma formumuz 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince hazırlanmış olup bu formla, kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.’den hizmet almak/ürün temin etmek için tarafımıza bildirdiğiniz veya Tarafımızca çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/ hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, bilgi toplama, Şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile Sigortacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmî makamlara, Türkiye Sigortalar Birliği, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi-yurt dışı iştiraklerine, mevzuatın izin verdiği hallerde destek hizmeti alınan kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, Sigorta Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Sigorta, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve şirketimizi ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya şubelerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet kanalımız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, satış ekiplerine yapılan yazılı/ dijital başvurular, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, vb. yöntemlerle şirketimizin müşterileriyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi'nin Kanun Nezdindeki Hakları

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile 0850 222 0 860 numaradan iletişime geçebilir ya da info@cignafinans.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.