Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar | Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

 

08.10.2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi gereğince, sorgulamaya konu tutarlara ilişkin bilgiler, zamanaşımı tarihini izleyen yılın Şubat ayının ilk iş gününden itibaren dört ay süreyle erişime sunulmaktadır. Erişim süresinin dolması nedeniyle, şu anda bu sayfadan sorgulama yapılamamaktadır. İlgili yılın Haziran ayının 15’inci gününe kadar hak sahiplerince talep edilmeyen, zamanaşımına uğramış tutarlar aynı Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılmaktadır. 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.