Tazminat İşlemleri

Tazminat İşlemleri

Tazminat talebiniz şirketimize ulaştıktan sonra, değerlendirmeye alınacak olup size bilgilendirme yapılacaktır. Talebinizin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için tazminata konu belgeleri ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz olarak göndermeniz gerekmektedir. Talebinizi, Çağrı Merkezi ve e-posta olarak bize iletebilirsiniz.

Vefat Tazminatı;

 • Ölüm Belgesi; Kesin Vefat Sebebinin Belli Olduğu Doktor Tarafından İmzalanan ve Kaşelenen Ölüm Belgesi,  örnek belge
  • Vefat nedeni hastalık ise, ölüm belgesinin H alanındaki “hastalığın adı ve başlangıç tarihinden ölümüne kadar geçen yaklaşık sürenin” dolu halinin, örnek belge
  • Vefat kaza sonucu oluşmuş ise, Resmi Kaza Tespit Tutanağı
  • Vefat nedeni adli vaka ise, Savcılık Tahkikat Sonuç Raporu veya Savcılık tarafından verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Belgesi.
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,
 • Lehtar belirtilmediği durumlarda Mirasçılık Belgesi
 • Kanuni Mirasçılara/Lehtarlara ait Kimlik Fotokopileri, Adres ve İletişim Bilgileri, hesap/IBAN bilgileri,  

 • Vergi dairesinden alınacak, Veraset ve İntikal Vergisi bakımından "ilişiksizlik yazısı" 

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 

Kaza Sonucu Vefat Tazminatı;
 • Ölüm Belgesi: Kesin ölüm nedenini belirten gömme izin kağıdı veya defin ruhsatı veya mernis ölüm formu,
 • Resmi kaza tespit tutanağı,
  • Vefat nedeni adli vaka ise, savcılık tahkikat sonuç raporu veya savcılık tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar belgesi.
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, örnek belge
 • Lehtar  belirtilmemişse mirasçılık belgesi,
 • Kanuni Mirasçılara/lehtarlara ait kimlik fotokopileri, adres ve iletişim bilgileri, hesap/IBAN bilgileri,  
 • Vergi dairesinden alınacak, Veraset ve İntikal Vergisi bakımından "ilişiksizlik yazısı"(Ferdi Kaza Poliçeleri Hariç)
 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 

Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Tazminatı;
 • Olayın oluş şekli ve detaylarını belirten sigortalı yazılı beyanı,
 • Resmi kaza tespit tutanağı,
 • Sigortalının kaza sonucu maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan ”özürlüler için sağlık kurulu raporu” örnek belge
 • Kimlik fotokopisi, ödemenin yapılacağı hesap/IBAN bilgisi

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge

Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Tazminatı;
 • Hastalık ilk teşhis tarihini ve tedavi sürecini belirten sigortalı yazılı beyanı,
 • Maluliyete sebep olan hastalığa ilişkin ilk teşhis tarihini gösteren doktor/hastane raporları,

 • Sigortalının hastalık sonucu maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan ”özürlüler için sağlık kurulu raporu” örnek belge

 • Kimlik fotokopisi, ödemenin yapılacağı hesap/IBAN bilgisi

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge

 

Tehlikeli Hastalıklar Tazminatı;

Tehlikeli hastalıklar tazminatı sertifika üzerinde belirtilen, risklerin gerçekleşmesi sonucunda değerlendirmeye alınır.

 • Tehlikeli Hastalıklar Tazminat Talep Formu, Örnek Belge 

 • Hastalık ilk teşhis tarihini ve tedavi sürecini belirten sigortalı yazılı beyanı,

 • Bu rahatsızlıklardan herhangi birinin geçirilmesi durumunda, hastalığın ilk teşhis tarihinden itibaren yapılan muayene kontrol ve operasyonlara ait doktor/hastane raporları.

 • Kimlik fotokopisi, sigortalı hesap/IBAN bilgisi

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge

 

İstem Dışı İşsizlik Tazminatı

Bu teminat bordrolu çalışanlar için geçerli olmaktadır.

 • İşsizlik Beyan Formu, örnek belge 

 • İşsizlik beyan formunun B. İşveren beyan sayfasını dolduran ilgili kişinin imzasının yer aldığı imza sirküleri kopyası

 • İşçi – İşveren sözleşme kopyası

 • İşveren firma tarafından verilen çalışma belgesi, Bu belgede sigortalı kişinin çalıştığı işyerine ve çalışma süresine ait bilgiler belirtilmektedir, örnek belge

 • İşten ayrılış bildirgesi örnek belge

 • Kimlik fotokopisi, sigortalı hesap/IBAN bilgisi

 • Güncel tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu 4a Hizmet Dökümü(basım tarihi görünmelidir.) 

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge

Ayrıca tazminat değerlendirme sürecinde talep edilebilecek gerekli diğer belgeler;

Kredi ürünlerine bağlı işsizlik tazminatlarında; 

Kredi Sözleşmesi,

Kredi ödeme planı

Fatura Ödeme Güvencesi Poliçelerinde;

İşsiz kalma tarihinden önce otomatik ödeme talimatı verilmiş faturaların ekran görüntüleri, (ilgili QNB Finansbank Şubesinden temin edilebilir.)

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Poliçelerinde;

İşsiz kalma tarihinden önceki son QNB Finansbank Kredi Kartı Ekstresi,

Kredili Mevduat  Hesabı Koruma Poliçelerinde;

İşsiz kalma tarihindeki Kredili Mevduat Hesabı borç bilgisi, (ilgili QNB Finansbank Şubesinden temin edilebilir.)

Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 

Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik;

Bu teminat serbest meslek sahibi olan ve vergi levhası bulunan gerçek kişiler için geçerli olmaktadır.

 • Hastalık ilk teşhis tarihini ve tedavi sürecini belirten veya kazaya ilişikin olayın oluş şekli ve detaylarını belirten sigortalı yazılı beyanı,

 • Çalışamama süresini de gösteren iş göremezlik raporu, örnek belge

 • Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından verilen sosyal güvenlik tazminatlarının tevsiki, (Sosyal Güvenlik Kurumundan Geçici iş göremezlik ödeneği aldığını gösteren belge)

 • Kimlik fotokopisi, sigortalı hesap/IBAN bilgisi

 • Hastane tarafndan verilen Geçici İş Göremezlik Belgesi,

 • İş göremezlik kaza sonucu oluştuysa resmi kaza tutanağı,

 • İş göremezlik hastalık sonucu oluştuysa doktor/hastane raporu,

 • Vergi levhası

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge

 

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminatı;

Bu teminat çalışmayan ve serbest meslek sahibi olmayan gerçek kişiler için geçerli olmaktadır.(ev hanımı, emekli, işsiz, vb.)

 • Hastalık ilk teşhis tarihini ve tedavi sürecini belirten veya kazaya ilişikin olayın oluş şekli ve detaylarını belirten sigortalı yazılı beyanı, (Lütfen çalışma durumunu belirtiniz. İşsiz, Emekli, Ev Hanımı vs.)

 • Hastane yatışı kaza sonucu oluştuysa resmi kaza tutanağı,

 • Hastane yatışı hastalık sonucu oluştuysa hastalığın ilk teşhis tarihini gösteren doktor/hastane raporu,

 • Hastanede yatış ve çıkış tarihlerinizi gösteren hastane raporu,

 • Kimlik fotokopisi, sigortalı hesap/IBAN bilgisi

 • Sigortalı emekli ise emekli cüzdan fotokopisi, kamu çalışanı ise kamu çalışanı olduğunu gösteren belge, ev hanımı ise herhangi bir işte çalışmadığını belirten dilekçe.

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge

 

Kaza Sonucu Gündelik Teminat Tazminatı;
 • Olayın oluş şekli ve detaylarını belirten sigortalı yazılı beyanı, 
 • Kaza sonucu oluşan tedavilere ilişkin hastane raporu,

 • Çalışamama süresini de gösteren iş göremezlik raporu, örnek belge

 • Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından verilen sosyal güvenlik tazminatlarının tevsiki, (Sosyal Güvenlik Kurumundan Geçici iş göremezlik ödeneği aldığını gösteren belge)

 • Hastane tarafndan verilen Geçici İş Göremezlik Belgesi,

 • Kimlik fotokopisi, sigortalı hesap/IBAN bilgisi

 • Resmi kaza tespit tutanağı.

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Tazminatı;
 • Olayın oluş şekli ve detaylarını belirten sigortalı yazılı beyanı, 

 • Sigortalının kaza sonucu tedavisine ilişkin fatura asılları,

 • Kaza sonucu oluşan tedavilere ilişkin hastane raporu,

 • Resmi kaza tespit tutanağı,

 • Kimlik fotokopisi, sigortalı hesap/IBAN bilgisi

 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge

 

Kanser Tazminatı;

Kanser tazminatı sertifika üzerinde belirtilen, risklerin gerçekleşmesi sonucunda değerlendirmeye alınır.

 • Kanser tazminatı talep formu, Örnek Belge 
 • Hastalık ilk teşhis tarihini ve tedavi sürecini belirten sigortalı yazılı beyanı,
 • Bu rahatsızlıklardan herhangi birinin geçirilmesi durumunda, hastalığın ilk teşhis tarihinden itibaren yapılan muayene kontrol ve operasyonlara ait doktor/hastane raporları.
 • Kimlik fotokopisi, sigortalı hesap/IBAN bilgisi
 • Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da belge talep edilebilir.
 • Kişisel Verileri Koruma Beyanı, örnek belge

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.