Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

  • Orta-3
 

Devlet Katkısı Yatırım Fonu

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcılar adına devlet katkısı hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

Fonun yatırım politikası

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon mevzuat gereği portföyü ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere ve sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre BIST 100 endeksinde bulunan paylara yatırılan, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon uzun vade perspektifiyle düşük-orta risk düzeyinde reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak orta-uzun vadeli devlet iç borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan bir portföy dağılımı ile hedefine ulaşmaya çalışır. Bu doğrultuda fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge aranmaktadır.

Fonun risk profili

Fon bir yandan yatırımcısına Türkiye Hazine’sinin ihraç ettiği uzun vadeli iç borçlanma araçlarının yüksek reel getirisinden yararlanma olanağı sağlarken diğer yandan kısa vadeli araçlara ve ters repoya yatırım yaparak olası faiz dalgalanmalarına karşı dengeli bir portföy sunmaktadır. Tüm sabit getirili yatırım araçlarında olduğu gibi, kamu iç borçlanma araçlarının maruz kaldığı en önemli risk ihraççı kurumun yani Türkiye Hazinesi’nin ödeme güçlüğü içine düşmesidir. Bu risk Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum ve beklentiler ile bire bir bağlantılıdır. Hazine’nin ödeme güçlüğü içine düşmesi durumunda öncelikli olarak iç borçlanma araçları etkilenecektir. Piyasa faiz oranındaki değişmeler sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatlarını ters yönde etkiler. Yani faiz oranı yükselirken fiyat düşer, faiz oranı düşerken fiyatlar yükselir. Sabit getirili menkul kıymetlerin özellikle anapara ödemeleri enflasyon riskine maruz kalabilir. Enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde çıkması durumunda sabit getirili kıymetin reel getirisi beklenenden düşük olabilir. Faiz oranlarının, beklentilerle, enflasyon oranlarından farklılaşması ile fon enflasyon risklerine maruz kalabilir. Ancak enflasyon oranlarında yaşanabilecek beklentilere nazaran olumsuz gelişmeler kısa süre içerisinde para piyasalarındaki faiz oranlarına da yansıyacağından bu noktadaki risk unsuru kısa bir döneme ilişkin ve sınırlı düzeydedir. Fon yatırım yaptığı piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğabilecek risklere açıktır.

Bu fon hangi yatırımcılara yönelik?

Düşük-orta risk kategorisinde olan fon, mevzuat gereği portföyünü ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere ve sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre BIST 100 endeksinde bulunan hisse senetlerine yatırım yapan, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu, birikimlerinin değerlendirilmesini orta ve uzun vadeli sabit getirili enstrümanlardan oluşan portföyün veriminden faydalanmayı tercih edecek yatırımcılar için uygundur.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.